You are currently viewing Wniosek o Kindergeld – co jest niezbędne?

Wniosek o Kindergeld – co jest niezbędne?

Niemiecki zasiłek rodzinny na dziecko, czyli Kindergeld, otrzymują rodzice lub opiekunowie dziecka. Jedyne, co muszą zrobić, to złożyć wniosek w Familienkasse.

Aby złożyć wniosek o Kindergeld w Familienkasse, trzeba:

Uwaga! Na wniosku o zasiłek rodzinny potrzebne są podpisy obu uprawnionych osób, zazwyczaj obojga rodziców.

Dodatkowo, jeśli jedno z rodziców pracuje w Niemczech, a drugie wraz z dziećmi mieszka w Polsce, potrzebne będą jeszcze dodatkowe zaświadczenia.

Dodatkowe dokumenty

Ponieważ nie można jednocześnie pobierać zasiłku na to samo dziecko i w Polsce, i w Niemczech, niemiecki urząd będzie chciał wiedzieć, czy rodzice/opiekunowie dziecka pobierają 500+ albo korzystają z innych form pomocy społecznej w Polsce.

Dlatego warto jak najszybciej wystąpić do urzędu gminy/dzielnicy/miasta o zaświadczenia o pobieraniu – lub nie – zasiłków na dziecko lub innych świadczeń społecznych.

Potrzebne będą także:

  • odpisy skrócone aktu urodzenia dziecka i rodziców – najlepiej zamówić w urzędzie stanu cywilnego odpis międzynarodowy (koszt: 22 zł),
  • odpis aktu małżeństwa (w przypadku osób rozwiedzionych orzeczenie sądowe) także w wersji wielojęzycznej,
  • zaświadczenie o meldunku rodziców i dzieci na terenie Polski,
  • zaświadczenie o meldunku na terenie Niemiec lub ostatni adres,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu w Niemczech lub odpis wpisu do rejestru działalności gospodarczej w Niemczech (Gewerberegister),
  • ksero dokumentów osobistych rodziców.

Jeżeli dziecko ukończyło już 18. rok życia potrzebne będzie także oświadczenie o nauce (Schulbescheinigung) i ksero dowodu osobistego.

Warto też wysłać Familienkasse tłumaczenie dokumentów – większość będzie przecież wystawiona po polsku. Wystarczy zwykłe przełożenie treści na język niemiecki, nie musi to być żadne profesjonalne tłumaczenie ani tłumaczenie przysięgłe.