You are currently viewing Ile wynosi zasiłek na dziecko?

Ile wynosi zasiłek na dziecko?

Wysokość zasiłku rośnie stopniowo, w zależności od liczby dzieci. W 2020 roku kwoty zasiłku kształtują się następująco:

  • na pierwsze i drugie dziecko: 204 € miesięcznie,
  • na trzecie dziecko: 210 € miesięcznie,
  • na czwarte (i każde następne dziecko): 235 € miesięcznie.

Od 1 stycznia 2021 r. zasiłek rodzinny będzie wyższy o 15 euro na dziecko miesięcznie. Planowane jest również zwiększenie ulgi podatkowej na dziecko dla rodziców. Tak zdecydował rząd federalny. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat planowanego  podwyższenia zasiłku rodzinnego.

Tak. Te dzieci nazywane są „Zählkinder“, czyli dzieci liczone. Na te dzieci nie otrzymujesz zasiłku, ale mogę się one liczyć jako twoje kolejne dzieci. Dzięki temu możesz otrzymać wyższy zasiłek rodzinny na wszystkie dzieci, które z tobą mieszkają.

Pewna para ma razem dwoje dzieci, powiedzmy Anię i Piotrka. Załóżmy, że zasiłek rodzinny pobiera matka. Ponieważ razem z obecnym partnerem nie mają innych dzieci, matka otrzyma łącznie 408 euro (liczymy po 204 euro miesięcznie na każde dziecko).

Ojciec ma też starsze dzieci, Janka i Dorotę, z poprzedniego związku. Oboje mieszkają ze swoją mamą, która otrzymuje na nich zasiłek rodzinny. Ale fakt, że Janek i Dorota są, choć mieszkają w innym gospodarstwie domowym, może mieć wpływ na zasiłek rodzinny pobierany przez rodziców Ani i Piotrka. Gdyby to ojciec otrzymywał zasiłek rodzinny na Anię i Piotrka, dwoje dzieci z poprzedniego związku byłoby dziećmi liczonymi. Ponieważ zasiłek na dziecko wzrasta od trzeciego dziecka, ojciec otrzymywałby w tym wypadku trochę wyższy zasiłek rodzinny niż matka Ani i Piotrka: w sumie 445 euro, czyli 210 euro na Anię i 235 euro na Piotrka.

Zasiłek na dziecko mogą otrzymać:

  • obywatele niemieccy mieszkający w Niemczech ze swoimi dziećmi,
  • cudzoziemcy mieszkający w Niemczech na określonych  warunkach,
  • obywatele Niemiec mieszkający za granicą.

Rodzice otrzymują zasiłek rodzinny. Dotyczy to również rodziców dzieci adopcyjnych. 

Kindergeld mogą również otrzymać (pod pewnymi warunkami):

Zasiłek na dziecko reguluje federalna ustawa o zasiłku na dziecko (BKGG).