You are currently viewing Co to jest Kindergeld?

Co to jest Kindergeld?

Kindergeld, czyli zasiłek na dzieci, jest jednym z najważniejszych świadczeń rodzinnych w Niemczech. 

Dociera bezpośrednio do każdej rodziny, w której są dzieci, pomagając w ten sposób odciążyć budżet domowy i zapewnić dziecku lub dzieciom środki na podstawowe potrzeby.

Aby otrzymać zasiłek na dziecko, trzeba spełnić różne wymagania. Wniosek o zasiłek rodzinny składa zawsze jedno z rodziców lub opiekunów prawnych. Jeśli jedno z rodziców ma uprawnienia na mocy ustawy o podatku dochodowym, a drugie na podstawie federalnej ustawy o zasiłku na dziecko, pierwszeństwo ma uprawnienie wynikające z ustawy o podatku dochodowym.

Dzieci, które są sierotami lub które nie wiedzą, kim są i gdzie mieszkają ich rodzice, mogą same dla siebie ubiegać się o dofinansowanie. 

Rodzice mieszkający w Niemczech (lub jeden rodzic pracujący w Niemczech, a drugi mieszkający w Polsce) i podlegający nieograniczonemu podatkowi dochodowemu otrzymują zasiłek na dziecko jako ulgę podatkową zgodnie z §62 i ff. EStG (ustawy o podatku dochodowym).

Wszyscy mieszkający i pracujący w Niemczech rodzice mają prawo do pieniędzy na dziecko. Prawo do zasiłku na dziecko obowiązuje od urodzenia Twojego dziecka, do przynajmniej 18. roku życia.
Jeśli dziecko uczy się zawodu lub studiuje zasiłek na dziecko może być wypłacany dłużej, nawet do 25. roku życia dziecka.

Kindergeld to pieniądze są przeznaczone na zapewnienie dzieciom podstawowych potrzeb, np. jedzenia, ubrań czy zabawek. Zyskują na tym oczywiście przede wszystkim te rodziny, które mają niewielkie dochody. Ale do otrzymywania tego zasiłku uprawnieni są wszyscy mieszkający w Niemczech i posiadający dzieci.

Kwota na dziecko zależy od liczby dzieci w rodzinie. Rodzice obecnie otrzymują miesięczne kwoty pieniędzy na dziecko:

  • 204 euro na pierwsze i drugie dziecko,
  • 210 euro na trzecie dziecko,
  • 235 euro od czwartego dziecka.

Państwo wypłaca pieniądze bezpośrednio rodzicowi. W niektórych przypadkach pieniądze na dziecko są wypłacane:

  • przyrodnim rodzicom, gdy ojczym i matka dziecka lub macocha i ojciec dziecka są małżeństwem lub gdy oboje są w zarejestrowanym związku partnerskim,
  • rodzicom zastępczym lub adopcyjnym pod warunkiem, że rodzice zastępczy lub adopcyjni mieszkają z dzieckiem,
  • siostrze lub bratu, gdy siostra lub brat mieszkają z dzieckiem i się nim opiekują.
  • dziadkom wtedy, gdy dziadkowie mają prawo do opieki i mieszkania z dzieckiem.

Jednak Kindergeld nie jest przyznawany samorzutnie – musisz sam/a ubiegać się o pieniądze na dziecko. W tym celu skorzystaj ze strony internetowej www.arbeitsagentur.de.
Tam kliknij zakładkę Rodzina i dzieci.
Następnie: Złóż wniosek o zasiłek rodzinny.

Powodzenia! A w razie jakichkolwiek problemów, zawsze możesz zadzwonić pod numer infolinii kasy rodzinnej: 0800 4 555530 (bezpłatny) lub +49 911 12031010 i dowiedzieć się więcej (po niemiecku).