You are currently viewing Jak złożyć wniosek o Kindergeld?

Jak złożyć wniosek o Kindergeld?

Aby otrzymać niemiecki zasiłek na dziecko – Kindergeld – trzeba mieszkać na stałe lub pracować w Niemczech i mieć dziecko lub dzieci.

To podstawowe warunki, by się o ten zasiłek ubiegać. Jeśli je spełniasz, powinnaś/powinieneś złożyć wniosek o Kindergeld wraz z niezbędnymi załącznikami wynikającymi z sytuacji w twojej rodzinie, wieku dziecka i jego sytuacji.

Wniosek o zasiłek rodzinny

Papierowe formularze wniosków o zasiłek rodzinny można znaleźć w każdym oddziale agencji pracy (Agentur für Arbeit), a z jej strony internetowej można wygodnie pobrać online interaktywne dokumenty w formacie pdf.

Najważniejsze dwa dokumenty to: Wniosek o zasiłek rodzinny (KG1) i Załącznik dziecko do wniosku o zasiłek rodzinny (KG1-AnK). Dodatkowo niezbędny jest także Załącznik EU do głównego wniosku o zasiłek rodzinny (KG1-AnEU), jeśli nie masz niemieckiego obywatelstwa.

Po wypełnieniu wniosku i załączników trzeba je wydrukować i podpisać.

Uwaga! Na głównym wniosku potrzebne są podpisy obu uprawnionych osób, zazwyczaj obojga rodziców.

Podpisane wnioski należy wysłać do właściwej dla twojego miejsca zamieszkania kasy rodzinnej. Tu znajdziesz wykaz wszystkich adresów w landach. Można to także zrobić faksem.

A jeśli nie mieszkasz wraz z dziećmi w Niemczech, tylko w Polsce, ale należy ci się Kindergeld (, właściwą kasą jest:

Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Sachsen
09092 Chemnitz
fax: +49 3591 661 878

Czy można złożyć wniosek po polsku?

Jeśli nie władasz jeszcze niemieckim na tyle dobrze, by wypełnić wniosek w tym języku, ale wiesz, że przysługuje ci prawo do Kindergeld, jak najbardziej możesz wypełnić wniosek po polsku. Na stronie informacyjnej Familienkasse są najważniejsze formularze w formacie pdf także po polsku.

Ważne jest, by jak najszybciej wysłać wniosek, nawet wiedząc, że brakuje jakiegoś zaświadczenia (a to dosłać chwilę później). Wypłacany jest bowiem także zaległy zasiłek rodzinny – od momentu powstania możliwości ubiegania się do momentu rozpatrzenia wniosku może minąć trochę czasu – ale tylko do sześciu miesięcy wstecz. Tak więc jeśli wniosek złożysz we wrześniu, ale Kindergeld powinien ci być wypłacany już od maja, jak wszystko dobrze pójdzie, już w październiku dostaniesz pieniądze za zaległych 5 miesięcy i za bieżący miesiąc (czyli w sumie 6 należnych rat).

O co może dodatkowo poprosić Familienkasse?

Poza wysłanym wnioskiem, pracownik kasy może chcieć sprawdzić różne okoliczności związane z twoją rodziną i ubieganiem się o zasiłek, szczególnie gdy ty mieszkasz w Polsce wraz z dziećmi, a twój mąż lub twoja żona (a także partner czy partnerka) pracują w Niemczech. Wtedy Familienkasse będzie chciała na pewno wiedzieć, czy pobierasz w Polsce 500+, czy dzieci chodzą do szkoły i jak w ogóle wygląda sytuacja między członkiem rodziny pracującym w Niemczech a Tobą i dziećmi.

Pamiętaj przy wysyłaniu zaświadczeń i załączników, że nie musisz przekazywać oryginałów – kasie rodzinnej wystarczą kopie wszystkich dokumentów.

Zazwyczaj jeśli urzędnikom czegoś brakuje, przysyłają listy na podany we wniosku o Kindergeld adres, z prośbą o podesłanie dokumentów, których im brakuje. Korespondencja odbywa się po niemiecku – tzn. urzędnicy piszą po niemiecku, ale ty możesz wysyłać odpowiedzi na formularzach po polsku. Warto też przetłumaczyć wszystkie zaświadczenia z polskiego na niemiecki, aby przyspieszyć pracę kasy – wystarczy zwykłe, nawet własnoręcznie zrobione tłumaczenie.