You are currently viewing Zmiany w wysokości zasiłku Kindergeld w 2021 roku
Copyright @Pezibear - Pixabay

Zmiany w wysokości zasiłku Kindergeld w 2021 roku

Z początkiem 2021 roku zasiłek na dziecko został podwyższony o 15 euro. Rada Federalna zatwierdziła tzw. Drugą ustawę o pomocy rodzinie. W związku z tym od stycznia 2021 roku zasilek Kindergeld wynosi 219 euro miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko zamiast poprzednich 204 euro. Na trzecie dziecko zasiłek rodzinny wzrasta z 210 do 225 euro, a na czwarte i kolejne dziecko – 250 zamiast 235 euro miesięcznie.

O ponad 500 euro wzrasta również dodatek podatkowy na dzieci i wynosi teraz 8.388 euro.

Od stycznia 2021 zwiększa się także zasiłek rodzinny, będący dodatkiem do zasiłku rodzinnego dla rodzin o niskich dochodach. W związku z tym maksymalna kwota zasiłku na dziecko została zwiększona z 185 do 205 euro miesięcznie.