You are currently viewing Czy mogę złożyć wniosek o Kindergeld online?

Czy mogę złożyć wniosek o Kindergeld online?

 • Post category:Ciekawe

W prawie wszystkich przypadkach wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć na piśmie – ale nie musi być pocztą, wystarczy faks lub e-mail – we właściwej kasie świadczeń rodzinnych. Najważniejsze formularze znajdują się na stronie Bundesagentur für Arbeit. Chociaż Federalna Agencja Pracy oferuje na swojej stronie Zasiłek na dziecko online, dotyczy to jednak tylko noworodków i biologicznego rodzica.

Aby złożyć wniosek o Kindergeld online, musisz spełnić następujące warunki:

 • ty lub twoja żona/mąż (partnerka/partner) dysponujecie niemieckim numerem NIP (Steuer-ID). Tutaj możesz się dowiedzieć, gdzie znajdziesz swój niemiecki NIP,
 • posiadasz obywatelstwo niemieckie lub państwa członkowskiego UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii,
 • występujesz o zasiłek rodzinny na swoje biologiczne, nowo narodzone dziecko,
 • ty lub twoja żona/mąż (partnerka/partner) jesteś lub jesteście na stałe zameldowani w Niemczech,
 • na dziecko, na które starasz się o zasiłek:
  • w żadnym innym urzędzie nie został złożony wniosek o zasiłek rodzinny,
  • nie otrzymujesz zasiłku z innego urzędu w Niemczech lub innym państwie członkowskim UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii.

Dodatkowo wniosek o zasiłek rodzinny w formacie PDF można pobrać bezpośrednio z Urzędu Pracy w celu dalszego rozpatrzenia:

Wniosek o zasiłek rodzinny w formacie PDF, w języku polskim (1,3 MB, stan na listopad 2019)

Tutaj znajdziesz pozostałe dokumenty w formacie PDF (kilka jest dostępnych również w języku polskim)

Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na stronie świadczeń rodzinnych możesz:

 • podejrzeć stan przetwarzania swojego formularza,
 • uzyskać dostęp do informacji o rachunku bankowym, na który przesyłany jest dodatek na dziecko,
 • poinformować o zmianach w swojej sytuacji osobistej (np. zmiana adres zameldowania lub numeru rachunku bankowego).